Σύνδεση

Σύνδεση

Ευχές για το Πάσχα από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Βελβεντού

 
pasxa 2024 euxes


Δείτε τις ευχές στο βίντεο κάτω :
logo final with bold text white1979x1746

 

 

Συνάντηση των καταστημάτων εστίασης, ξενοδοχείων και αρτοποιείων την Δευτέρα 11/3/2024


Velvento panorami overlay


Συνάντηση των καταστημάτων εστίασης, ξενοδοχείων και αρτοποιείων την Δευτέρα 11/3/2024 στις 2:30μμ το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη!logo final with bold text white1979x1746 

 

280 εκατ. ευρώ για 4 νέες δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης


4 Nees Draseis Dikaih Metavasi


Τέσσερις (4) νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, προχώρησε στη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις εξής δράσεις:

1. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€.

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

2. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€.

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

3. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ)
από 5.000.000€ έως 40.000.000€.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

4. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ)
από 5.000.000€ έως 40.000.000€.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

Σημειώνεται ότι:

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1315 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2023 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2473 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΓΑΚ).

Στο πλαίσιο των Δράσεων είναι επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) καθώς και Ενισχύσεις εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), όπως ορίζονται σε κάθε Πρόσκληση.

Η ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του επενδυτικού σχεδίου (ενιαίο επενδυτικό), το μέγεθος της επιχείρησης (σε επίπεδο ομίλου) καθώς και από το καθεστώς ενίσχυσης των δαπανών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014.

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 15.03.2024 και ώρα 12.00
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών: 15.05.2024 και ώρα 15.00

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΔΩΠηγή

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων για την συμμετοχή στην Πράξη «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146»


to eve kozanis enimeronei 69225

Το Επιμελητήριο Κοζάνης σας προσκαλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη: 

«Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146»


Υποβολή αιτήσεων από 18/01/2024 έως 10/02/2024Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση  εδώ
Πηγή

 

Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

esdim


Η παρούσα δράση επικεντρώνεται στην κατηγορία παρέμβασης 4.1 Άμεσες παρεμβάσεις απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 1000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, από επιχειρήσεις περιοχών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (και όμορων Δήμων Τρίπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Στόχος της Δράσης είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις παραπάνω επιλέξιμες περιοχές.

 • Η επιχορήγηση ανά θέση ανέρχεται σε ποσό που θα συνδέεται με ποσοστό % της κλίμακας μοναδιαίου κόστους -unit cost ήτοι 1.118 ευρώ μηνιαίως και ανέρχεται στο ποσό των 782,60 ευρώ (ποσοστό 70% επί του unit cost) και στο ποσό των 1.118 ευρώ (ποσοστό 100% επί του unit cost) ανάλογα με την κατηγορία ανέργου.

Την αυξημένη επιχορήγηση λαμβάνουν επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους που είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα πριν την υπόδειξη τους από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ και δραστηριοποιούνταν στους παρακάτω τομείς:

Α. Παρακμάζοντες τομείς

• βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη,
• δραστηριότητες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και δραστηριότητες συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και εξυγίανσης.

Β. Mετασχηματιζόμενοι τομείς

• δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
• υποστηρικτικές δραστηριότητες για την παραγωγή και προμήθεια πρώτων υλών, μηχανημάτων, οχημάτων και ανταλλακτικών που σχετίζονται με λιγνιτική δραστηριότητα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες λιγνίτη,
• κατασκευή και εμπορία μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού
• κατασκευή ελαστικών και πλαστικών προϊόντων
• δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών
• επισκευή μηχανημάτων και βαρέων φορτηγών
• εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες

 • Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/01/2024
 • Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/02/2024

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: 4.1.4

Προϋπολογισμός: 10.730.000 €.

Πληροφορίες: κα. Μαρία Καραβά, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνημμένα Αρχεία εδώ

 

 

Πηγή

 

Ευχές του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού για τα Χριστούγεννα

 
Velvento Christmas

logo final with bold text white1979x1746 

 

 

 

Σεμινάρια για τις επιχειρήσεις εστίασης, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα διοργανώνει η Εταιρία Τουρισμού με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά


seminaria tourismos ditikis makedonias

Με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει ένα σεμιναριακό διήμερο στο διάστημα 17-18 Δεκεμβρίου στην Καστοριά. Σε αυτό θα παρουσιαστούν συνολικά τρία εντατικά και άκρως πρακτικά σεμινάρια που απευθύνονται αφενός σε ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων άλλης μορφής και αφετέρου σε επαγγελματίες της εστίασης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ όσοι κάνουν εγγραφή κατά την προσέλευσή τους στο χώρο κάθε σεμιναρίου θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Τόπος διεξαγωγής και των τριών σεμιναρίων είναι το Ξενοδοχείο Λιμναίον στην Καστοριά.

Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν στους τουριστικούς επαγγελματίες της Δυτικής Μακεδονίας τα εξής σεμινάρια.

Το πρώτο σεμινάριο με τίτλο «Direct Booking Masterclass: Αύξηση των απευθείας κρατήσεων σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:00. Σε αυτό το εντατικό και άκρως πρακτικό σεμινάριο θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι μέθοδοι που μπορούν να υιοθετήσουν τουριστικά καταλύματα κάθε μορφής – όπως λ.χ. ξενοδοχεία, βίλες, διαμερίσματα και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης – προκειμένου να αυξήσουν τις απευθείας κρατήσεις, να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα παραδοσιακά κανάλια διανομής (tour operators, OTAs) και να βελτιώσουν αισθητά την κερδοφορία τους. Θα παρουσιαστούν τα κατάλληλα διαδικτυακά και λοιπά εργαλεία του μάρκετινγκ και θα αναλυθεί το «DirectBooking Decagon», μια μεθοδολογία δέκα σημείων για την αύξηση των απευθείας κρατήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτριες ξενοδοχείων, βιλών, διαμερισμάτων και τουριστικών καταλυμάτων άλλης μορφής
 • σε διευθυντικά στελέχη ξενοδοχείων
 • σε στελέχη πωλήσεων, κρατήσεων και μάρκετινγκ
 • σε όλους όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον τομέα των πωλήσεων και ευρύτερα του μάρκετινγκ.

Τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, και ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ. ακολουθεί το δεύτερο σεμινάριο με τίτλο «Restaurant Management Masterclass: Κερδοφόρος λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης». Σε αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμες πτυχές της διοίκησης εστιατορίων όπως η ανάπτυξη του κατάλληλου concept για μια επιχείρηση εστίασης, το branding, η σχεδίαση του μενού ως κύριου εργαλείου πώλησης στην εστίαση, η βελτίωση της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, οργανωτικά και εμπορικά θέματα σχετικά με τα προσφερόμενα πιάτα, η εμπορική πολιτική που εφαρμόζουν τα εστιατόρια και ο σχεδιασμό μάρκετινγκ. Επίσης θα παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές που πλέον προσφέρονται σε επιχειρήσεις εστίασης.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων εστίασης κάθε μορφής όπως λ.χ. εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μεζεδοπωλεία, επιχειρήσεις που πωλούν streetfood κοκ.
 • στα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων εστίασης συμπεριλαμβανομένων των σεφ
 • σε όλους όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον τομέα των πωλήσεων και ευρύτερα του μάρκετινγκ.

Το τρίτο σεμινάριο με τίτλο «Hotel Quality MasterclassΒελτίωση ποιότητας στις υπηρεσίες φιλοξενίας» έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, και ώρα έναρξης στις 17:00. Εδώ η έμφαση θα δοθεί σε πρακτικούς τρόπους ποιοτικής αναβάθμισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων άλλης μορφής, καθώς θα αναλυθούν οι ποιοτικές προδιαγραφές για τις επιμέρους πτυχές της ξενοδοχειακής εμπειρίας. Αυτές περιλαμβάνουν την άφιξη των πελατών στο κατάλυμα αλλά και την περίοδο μεταξύ κράτησης και άφιξης, το υπνοδωμάτιο και το μπάνιο, το πρωινό κ.ά. Επίσης θα εξεταστούν συχνά λάθη που γίνονται από πλευράς των τουριστικών καταλυμάτων και οι τρόποι αποφυγής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτριες ξενοδοχείων, βιλών, διαμερισμάτων και τουριστικών καταλυμάτων άλλης μορφής
 • σε διευθυντικά στελέχη ξενοδοχείων
 • σε όλους όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της φιλοξενίας.

Εισηγητής των τριών σεμιναρίων είναι ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, ο οποίος θα διαφωτίσει αυτά τα επίκαιρα θέματα με τρόπο ιδιαίτερα ζωντανό, χρησιμοποιώντας πολλές δεκάδες παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές από επιχειρήσεις τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας έχει υλοποιήσει έργα μάρκετινγκ, σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε συνολικά 35 χώρες. Από το 2014 ο Δ. Κούτουλας εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών, Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Έχει επίσης διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Κύπρου και της Νότιας Αφρικής, ενώ έχει διενεργήσει σεμινάρια για διευθυντικά και ανώτερα στελέχη ξενοδοχείων καθώς και τουριστικών και δημοσίων οργανισμών σε εννιά χώρες. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εκατοντάδες επιχειρηματικά και τουριστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Δείτε τις προσκλήσεις εδώ και εδώ

 

Για τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Βελβεντού

logo final with bold text white1979x1746

 

 

 Πηγή

 

Επιμελητήριο Κοζάνης: Τριήμερο Workshop

epimelitirio kozanis home

Ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα συναρπαστικό τριήμερο γεμάτο επιχειρηματική δράση και
δημιουργική σκέψη στο Kozani Business Start-up Weekend! Αν αναζητάτε την
ευκαιρία να εξερευνήσετε τις επιχειρηματικές σας ιδέες και να τις φέρετε πιο κοντά
στην πραγματικότητα, τότε αυτό το τριήμερο είναι ακριβώς για εσάς.
Το Kozani Business Start-up Weekend δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό
σεμινάριο. Είναι μια εμπειρία που θα σας εμπνεύσει και θα σας βοηθήσει να
αναπτύξετε τις ιδέες σας σε πραγματικά επιτυχημένα επιχειρηματικά σχέδια. Κατά τη
διάρκεια αυτού του τριημέρου, θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε με άλλους
ενθουσιώδεις δυνητικούς επιχειρηματίες και να ανταλλάξετε ιδέες και γνώσεις.
Το συνέδριο ξεκινά την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ. και συνεχίζεται
μέχρι την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια αυτού του
διαστήματος, θα δουλέψετε εντατικά πάνω στις ιδέες σας, με τη στήριξη
εμπειρογνωμόνων που θα σας καθοδηγήσουν σε θέματα όπως το μάρκετινγκ, τα
οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό.
Στο Kozani Business Start-up Weekend, θα λάβετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε
την ιδέα σας (pitch) μπροστά σε ένα απαιτητικό κοινό. Αυτή είναι η ευκαιρία για
να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας δεξιότητες και να αποκτήσετε εμπιστοσύνη
στην ιδέα σας.
Θυμηθείτε ότι ο αριθμός των θέσεων για το Kozani Business Start-up Weekend
είναι περιορισμένος, και οι συμμετέχοντες επιλέγονται με βάση την αξιολόγηση
των αιτήσεων. Αν θέλετε να συμμετάσχετε ως ομάδα, είναι σημαντικό να
καταθέσετε τις αιτήσεις σας ξεχωριστά. Όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας και
επιχειρηματικού τομέα, είναι ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν.
Το τριήμερο workshop θα λάβει χώρα στην όμορφη Κοζάνη, στη Νέα
Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή ΖΕΠ, στη Βιβλιοθήκη. Μην χάσετε την ευκαιρία
αυτής της εμπειρίας!

Δείτε την Agenda Kozani Business Start-up Weekend

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής μέχρι τις τη Δευτέρα, 20/11/2023.

Αναλυτική ενημέρωση στο σχετικό link ΕΔΩ

 

Από το Επιμελητήριο ΚοζάνηςΓια τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Βελβεντού

logo final with bold text white1979x1746

 

ΕΥΔΑΜ: Πρόσκληση Στήριξης Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)


eydam


Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Μετάβασης ΚΑΛΕΙ  τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

 • Ενεργειακές κοινότητες (Εν. Κοιν.) του ν. 4513/2018
 • Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε) και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) του ν. 5037/2023

να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων Προγράμματος/ων Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Ταμείου/ων.

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτωνγια υλοποίηση έργων ενεργειακού ή/και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και στην προώθηση της διείσδυσης των καθαρών μορφών ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ, για αυτοπαραγωγή.

Η δράση αφορά δαπάνες για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό ή/και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακή Κοινότητα του ν. 4513/2018 για κάλυψη ενεργειακών αναγκών των ακόλουθων χρήσεων:

 • κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του άρθρου 107 του ν.3852/2010 (A΄ 87),
  • δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
  • σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • κέντρων υγείας και νοσοκομείων,
  • δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων,
  • εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού,
  • εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
  • κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α, καθώς και
  • καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακήένδεια σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 4447)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν το επενδυτικό κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία των σταθμών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα:

α) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων στήριξης.
γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
δ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
ε) Αμοιβή για μελέτη - διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης
αυτού.
στ) Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και παρελκόμενων υλικών για λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ,
καθώς και αμοιβή για μελέτη - διαστασιολόγησης τους.

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών. Ως ελάχιστη αποδεκτή δυναμικότητα των σταθμών ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή ορίζονται τα 0,3MW ανά υποβληθείσα πρόταση.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης κατανέμεται ως εξής :

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 16.380.000 €
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης: 10.465.000 €
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 6.240.000 €
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 2.340.000 €
 • Περιφέρεια Κρήτης: 6.370.000 €

Αναλυτικά η Πρόσκληση και τα Συνημμένα Αρχεία εδώ

 

 

Πηγή

Ecotours: Ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό των κοινωνικοοικονομικών τρωτών σημείων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων των Τουριστικών επιχειρήσεων


ecotours

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράμματος Ecotours που υλοποιεί η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλούμε να αφιερώσετε 10' από τον χρόνο σας και να συμβάλετε με τις απαντήσεις σας στην έρευνα που διεξάγεται σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid στη λειτουργία των Τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και τις αρχές βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν.

Όλοι οι εταίροι του προγράμματος στην Ευρώπη υλοποιούμε την έρευνα αυτή  απευθυνόμενοι στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τουριστικού οικοσυστήματος αλλά και στους φορείς πολιτικής (stakeholders) που εμπλέκονται με τον Τουρισμό, άμεσα ή έμμεσα.

Μέσω της έρευνας θα καταγραφούν αφενός οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid στη λειτουργία των Τουριστικών επιχειρήσεων αφετέρου θα αποτυπωθούν οι κοινωνικοοικονομικές ευπάθειες και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις προοπτικές βιωσιμότητας μέσω της κυκλικής οικονομίας στον Τουρισμό και της υιοθέτησης περιβαλλοντικών προτύπων.

Το Ερωτηματολόγιο που σας προσκαλούμε να απαντήσετε (στα αγγλικά) έως τις 15 Σεπτεμβρίου, δεν απαιτεί περισσότερο από 10' και θα το βρείτε σε αυτό το link.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι απαντήσεις θα αντιμετωπιστούν με αυστηρή εμπιστευτικότητα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Η έγκαιρη συνεισφορά σας θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι θα συλλέξουμε ολοκληρωμένα σχόλια που θα οδηγήσουν σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και την ανάληψη βιώσιμων στρατηγικών για τον οικολογικό Τουρισμό.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνηση στο τηλ. 2461024022 ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα εξής: Βασιλική Βάντα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Λιάνα Παπατέρπου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
Σπύρος Κελλίδης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Πηγή

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2024   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC