Σύνδεση

Σύνδεση

Πρόσκληση συμμετοχής στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων "TORINO FASHIONMATCH" 2021


torino fashion match

Η ΑΝΚΟ, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί ενδιαφερόμενους, που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία της μόδας, να δηλώσουν συμμετοχή στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων TORINO FASHIONMATCH 2021 - Digital Event, που θα πραγματοποιηθεί, διαδικτυακά, από τις 15 έως 18 Νοεμβρίου 2021.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες:

 • Σχεδιαστές μόδας, ανερχόμενα "fashion labels" and brands (garments/fashion accessories)
 • Εταιρίες που παράγουν υφάσματα και αξεσουάρ
 • Διανομείς προϊόντων μόδας και αλυσίδες καταστημάτων
 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ακαδημαικά ιδρύματα

Η εκδήλωση δεν έχει κόστος για τους συμμετέχοντες και προσφέρει τη δυνατότητα συναντήσεων διαδικτυακά με άλλες επιχειρήσεις του χώρου έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανταλλαγή ιδεών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Unioncamere Piemonte, μέλος του Enterprise Europe Network (EEN) και η ΑΝΚΟ είναι μεταξύ των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης.

 • Πως να συμμετέχετε στο Torino Fashionmatch 2021:

Η εγγραφή σας είναι δυνατή στον ιστότοπο
https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκδήλωση των επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας/Enterprise Europe Network για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποστήριξη (Σπύρος Κελλίδης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Λιάνα Παπατέρπου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Τηλ.2461024022, 24610.27946 (εσωτερικά 676,677)

Website: www.anko.gr & www.anko-eunet.gr

 

 

Πηγή

 

Κρατικές ενισχύσεις: Η ΕΕ τροποποιεί το κανονιστικό πλαίσιο για να διευκολύνει τη δημόσια στήριξη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ

 

 General block exemption regulation

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένες προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ). Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι να αποτυπωθούν οι αλλαγές σε διάφορες δέσμες κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες επί του παρόντος επανεξετάζονται, και να διευκολυνθεί περαιτέρω η δημόσια στήριξη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στο να τεθούν τα σωστά θεμέλια για μια βιώσιμη οικονομία κατά την περίοδο ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Τα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Ο ΓΚΑΚ ορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων ως συμβατές με τη Συνθήκη, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, και απαλλάσσει τις εν λόγω κατηγορίες από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης στην Επιτροπή και έγκρισης από αυτήν.

Η εξαίρεση ορισμένων ενισχύσεων από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης στην Επιτροπή και έγκρισης από αυτήν αποτελεί σημαντική απλούστευση, η οποία δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν γρήγορα ενισχύσεις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιορίζουν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ενισχύσεις απαλλαγής κατά κατηγορία, που υπόκεινται σε σαφή κριτήρια προκειμένου να περιοριστούν ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, και στις υπόλοιπες κρατικές ενισχύσεις τις οποίες πρέπει να αξιολογεί η Επιτροπή πριν από την εφαρμογή τους.

Οι κανόνες που προβλέπονται στον ΓΚΑΚ συμπληρώνουν εκείνους που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που δεν τυγχάνουν απαλλαγής κατά κατηγορία και, ως εκ τούτου, πρέπει να της κοινοποιούνται, είναι συμβατά με την ενιαία αγορά. Από κοινού, αυτές οι δύο δέσμες κανόνων αποτελούν ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο κανόνων για ορισμένους τομείς της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες στοχευμένες αλλαγές στον ΓΚΑΚ ώστε να αποτυπώνονται οι αλλαγές σε διάφορες δέσμες κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες επί του παρόντος επανεξετάζονται (συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες γραμμές για: τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και το πλαίσιο για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία). Στόχος της εν εξελίξει αναθεώρησης των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και της προτεινόμενης αναθεώρησης του ΓΚΑΚ είναι να προωθηθεί η δημόσια χρηματοδότηση που συμβάλλει στην επίτευξη τρεχουσών προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως της Πράσινης Συμφωνίας και των ευρωπαϊκών βιομηχανικών και ψηφιακών στρατηγικών, και να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις αποτυπώνουν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά και στην τεχνολογία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες αλλαγές στον ΓΚΑΚ σε τομείς στους οποίους επίσης αναθεωρούνται οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα:

 • Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια

Επέκταση των δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη σε διάφορους τύπους «πράσινων» έργων", όπως η μείωση των εκπομπών CO2, η αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων, η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, τα καθαρά οχήματα ή τα οχήματα μηδενικών εκπομπών και οι υποδομές επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού.
Εισαγωγή νέων «πράσινων» προϋποθέσεων που οι μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν για να λαμβάνουν ενισχύσεις με απαλλαγή κατά κατηγορία, υπό τη μορφή μειωμένων φορολογικών συντελεστών, βάσει της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και των επενδύσεων σε έργα που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του δικαιούχου.

 • Μέριμνα για τον αυξημένο ρόλο της αποθήκευσης στην ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διεύρυνση των υφιστάμενων απαλλαγών για τις επενδυτικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις λειτουργίας για την ανανεώσιμη ενέργεια, ώστε να συμπεριλάβουν έργα αποθήκευσης που συνδέονται άμεσα με νέες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Διευκόλυνση των επενδύσεων στο πράσινο υδρογόνο, παρέχοντας απαλλαγές κατά κατηγορία στις επενδυτικές ενισχύσεις για έργα πράσινου υδρογόνου και στις επενδύσεις σε υποδομές υδρογόνου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενισχύσεις λειτουργίας σε εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για την προώθηση του πράσινου υδρογόνου θα απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση κοινοποίησης.
 • Παροχή κινήτρων για φιλόδοξα έργα ανακαίνισης κτιρίων, θεσπίζοντας «πράσινη πριμοδότηση»(δηλαδή υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης με απαλλαγή κατά κατηγορία) για ενισχύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η πριμοδότηση θα εφαρμόζεται όταν οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε σημαντική μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου

Αποσαφήνιση και εξορθολογισμός των κανόνων για τις ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με την παράλληλη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, π.χ. με την αποσαφήνιση των κανόνων επιλεξιμότητας για τέτοιου είδους ενισχύσεις βάσει του ΓΚΑΚ.

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σχετικά με τις ενισχύσεις εκκίνησης ώστε να συμπεριλάβει ενισχύσεις με τη μορφή μεταβίβασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από ερευνητικό οργανισμό, στον οποίο αναπτύχθηκαν τα υποκείμενα ΔΔΙ, σε μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις που πρέπει να διαθέσουν ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία στην αγορά.
Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Απλούστευση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση, π.χ. συμπεριλαμβάνοντας τη δυνατότητα υπολογισμού του έμμεσου κόστους των έργων Ε&Α με απλουστευμένη προσέγγιση κόστους και τη θέσπιση νέων κανόνων συμβατότητας για τη στήριξη των υποδομών δοκιμών και πειραματισμού (συχνά αναφερόμενων και ως «υποδομές τεχνολογίας»).
Περιφερειακές ενισχύσεις

Ευθυγράμμιση των προϋποθέσεων όσον αφορά τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, επεκτείνοντας π.χ. τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων λειτουργίας για την πρόληψη ή τη μείωση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης (που μέχρι στιγμής είναι δυνατή μόνο για πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές).

 • Επόμενα βήματα

Εκτός από τη διαβούλευση που ξεκίνησε σήμερα, το σχέδιο πρότασης θα συζητηθεί επίσης σε δύο συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, εκ των οποίων η πρώτη θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου διαβούλευσης ενώ η δεύτερη μόλις αναθεωρηθεί το σχέδιο βάσει των παρατηρήσεων που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

Η υπό διαβούλευση πρόταση και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται εδώ

Η έγκριση του αναθεωρημένου ΓΚΑΚ προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

 

 

Πηγή

 

Επιμελητήριο Κοζάνης: Εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονικά βιβλία (MYDATA)
οι αλλαγές για τις επιχειρήσεις και τον
ελεύθερο επαγγελματία» την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου

 

hlektronka vivlia ekdilosi intro


Σας προσκαλούμε στην ανοικτή, προς όλους τους επιχειρηματίες,
εκδήλωση με θέμα "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (MYDATA) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ"
   Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
16:00 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοιλα
Κοζάνης.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας

Σας επισυνάπτουμε σχετική αφίσα της εκδήλωσης.

 

hlektronka vivlia ekdilosi2

Από το Επιμελητήριο Κοζάνης

 

 

logo final with bold text white1979x1746

 

 

Πηγή

 

Φορολογικά κίνητρα για συνενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 1η Νοεμβρίου

 

Mergers and takeovers new rules

 

Το υπουργείο οικονομικών έθεσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

Με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται φορολογικά κίνητρα με σκοπό τη διευκόλυνση των συνενώσεων, των πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και συνεργασιών των μικρών και (σε ό,τι αφορά τις συνενώσεις) μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων σε πλήρη αρμονία με τον εταιρικό νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Ειδικότερα προβλέπονται φορολογικά κίνητρα, με τη μορφή της έκπτωσης του 30% από τον φόρο εισοδήματος για (3) τρία έτη και μάλιστα πριμοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο και οι ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, καθώς και οι συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Παράλληλα με τα φορολογικά κίνητρα του νομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασίες και συνενώσεις θα έχουν πρόσβαση στα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η ανάπτυξη "οικονομιών κλίμακας" είναι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Τα κίνητρα αφορούν κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όχι μεγάλες. Ειδικότερα, οι μετασχηματισμοί επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις) απευθύνονται κυρίως σε μεσαίες και οι συνεργασίες σε μικρές επιχειρήσεις. Πριμοδοτούνται ιδιαιτέρως πετυχημένες μορφές συνεργασίας όπως η συμβολαιακή γεωργία και το franchising.

Το ν/σ επιδιώκει την αύξηση του μικρού μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων που θεωρείται μειονέκτημα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στο οποίο αποδίδεται η χαμηλή παραγωγικότητά αλλά η φοροδιαφυγή. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας το 95% των επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερα από δέκα άτομα.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο αφορά:

1. Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

2. Συνεργασίες επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

 • Συνεργασίες επιχειρήσεων
  Για να πριμοδοτηθούν οι συνεργασίες επιχειρήσεων (franchising και συμβολαιακή γεωργία, αλλά και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, οργανώσεις παραγωγών) υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- Να έχουν σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

- Να διαρκεί η συνεργασία για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.
- Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας 3ετίας.

 • Συγχωνεύσεις
  Σε ό,τι αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, προκειμένου να έχουν φορολογική έκπτωση 30% για τρία χρόνια πρέπει επίσης να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Επιπλέον θα πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.
 • Συνεργασίες προσώπων
  Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου και το εταιρικό αυτό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ.
 • Μετατροπές ατομικών επιχειρήσεων
  Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ 3τίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και -σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων- ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

 • Πλαφόν στην απαλλαγή
  Το νομοσχέδιο θέτει οροφή στο όφελος από τη φορολογική ελάφρυνση:

- Στην περίπτωση μετασχηματισμού ή συνένωσης επιχειρήσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

- Στην περίπτωση συνεργασιών δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, επίσης σε διάστημα τριών ετών.

Η ελάφρυνση ισχύει από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής και δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Σε περίπτωση franchising, το κίνητρο παρέχεται αποκλειστικά στον δικαιοδόχο (franchisee).

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

 

 

Πηγή

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το κείμενο "Αξιολόγηση επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας"

 

ellada next generation

Το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες:

α) ψηφιακός μετασχηματισμός,
β) πράσινη μετάβαση,
γ) εξωστρέφεια,
δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,
ε) καινοτομία - έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.

Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την EIB και ΕBRD.

Σύμφωνα με το κείμενο το οποίο της διαβούλευσης η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του ΤΑΑ προβλέπεται από σχετική Υπουργική Απόφαση και διενεργείται σε δύο στάδια:

1. Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τραπεζικούς όρους.
2. Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί τα παρακάτω, κατόπιν της προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τη δανειοδοτούσα ΕΤ

Η αξιολόγηση του πιστοποιημένου ανεξάρτητου ελεγκτή περιλαμβάνει:

1. Την αξιολόγηση ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου.
2. Την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle -             DNSH).
3. Την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ.

 • Οι επενδυτικοί στόχοι είναι:
  πράσινη μετάβαση,
  ii. ψηφιακός μετασχηματισμός,
  iii. καινοτομία - έρευνα & ανάπτυξη,
  iv. ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,
  v. εξωστρέφεια.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28.9.21 και στη συνέχεια μέχρι τις 30.9.21 θα ακολουθήσει σχετική υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη για τη θέσπισή τους. 

Δείτε το κείμενο της διαβούλευσης στο επισυναπτόμενο αρχείο εδώ

 

 

Πηγή

 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19” έως την 20η Οκτωβρίου 2021


sl1 elevate paratasi

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19" του ΕΠΑνΕΚ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00 αντί για την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 • Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας &
Καινοτομίας/Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα
παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:
- Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. επικ. 213-1300157, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
- Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. επικ. 213-1300160, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Tο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα,
τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

 

 Πηγή

Κορωνοϊος: Τα νέα μέτρα από Δευτέρα 13.9 έως και την Δευτέρα 20.9 – Όλη η απόφαση

 

covid 19 new rules

 

Δείτε τα νέα μέτρα που ισχύουν από αύριο Δευτέρα 13.9 έως και την Δευτέρα, 20.9.2021.

Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ισχύει :

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

Ειδικώς για τους εργαζόμενους στην εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, όπως και για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς, ο διαγνωστικός έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται,υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Μέτρα προστασίας :
• Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 • Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.
 • Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20%.
 • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρούμενων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.]
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρούμενης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Κλικ εδώ για να δείτε το ΦΕΚ όλης της απόφασης

 

Πηγή

 

Πρόσκληση στην εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων για πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος finMed Interreg Mediterranean


finMed Interreg Mediterranean logo

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων για πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area»

Το έργο finMED είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο (Integrated Project) που ανήκει στην Κοινότητα της Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος MED, το οποίο θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα μεταφέρει και θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους πράσινους τομείς.

Ενσωματώνει τις προσπάθειες, τις πρακτικές και τις δράσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια επικερδή βιώσιμη στρατηγική για το μέλλον των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και των χρηματοδοτών και πρέπει να διατηρηθεί με κατάλληλες χρηματοδοτικές πρακτικές.

Το πρόγραμμα της διαδικτυακής εκδήλωσης:

finMed Interreg Mediterranean 1

finMed Interreg Mediterranean 2

finMed Interreg Mediterranean 3

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στον σύνδεσμο: www.finmed.interreg-med.eu

 • Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ιωάννα Μακρή, ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 2461350985, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Πηγή

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ


ep alieia thalassa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 - 2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο:

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης')

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER για τις ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Ενδεικτικά δύναται να χρηματοδοτηθούν:

- παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια,
- επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας,
- επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων,
- επενδύσεις για την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
- καθώς επίσης και επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.

ep alieia thalassa2

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει, την ζώνη αλιείας η οποία περιλαμβάνει Κοινότητες που βρίσκονται περιμετρικά των τεχνητών λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα.

Αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης εμφανίζεται στον οδηγό εφαρμογής της πρόσκλησης και στον χάρτη της περιοχής παρέμβασης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 647.882,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

 • Δικαιούχοι:

α) οι αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και

β) οι μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.

 • Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης είναι η ακόλουθη:

 • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα: 13.00
 • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα: 15.00

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Πηγή

 

Περίληψη πρόσκληση της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020”

anko logo

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, στο πλαίσιο του Τοπικού  Προγράμματος CLLD / LEADER για τις ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών, καλεί τους  ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για  έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά :
α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που  ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και
β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα  δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης,

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται  για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά  σε 647.882,00 €.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  - παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια,
  - επενδυτικές προτάσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας,
  - επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των
  - εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς,
  - αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών μέχρι 12 μέτρα
  - επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  - επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας,
  - του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία
απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ευρωπαϊκό Ταμείο
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θάλασσας και Αλιείας

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021  και ώρα: 15.00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός  προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν στην ΑΝΚΟ Δυτικής  Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη, το φυσικό φάκελο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.


pinakas perixwn

Η Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό και βοηθητικό  υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ www.ankoleader.gr. Περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι οι :
Ζ.Γκερεχτέ, Α.Παπαγερίδου και Α. Κουλέτσος, τηλέφωνο 2461024022, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER
Γρηγόριος Τσιούμαρης


Πηγή

 

Ώρα

ΚΑΙΡΟΣ

12.49°C

Βελβεντός

Few Clouds Humidity: 100%
Wind: NNW at 2.06 M/S

Ημερολόγιο

April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2023   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC