Σύνδεση

Σύνδεση

"Η Δυτική Μακεδονία της Δημιουργίας και της Καινοτομίας" (Innovation Days) 7-9 Φεβρουαρίου 2023

Innovation Days

Ημέρες Καινοτομίας (innovation days) με τίτλο "Η Δυτική Μακεδονία της Δημιουργίας και της Καινοτομίας" διοργανώνονται από αύριο 7 έως και 9 Φεβρουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης.

70 εκθέτες παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα, 100 ομιλητές (επιχειρηματίες-ακαδημαϊκοί-ερευνητές-φορεις) θα αναλύσουν καινοτόμες ιδέες -10 Συνεδρίες (Υδρογόνο, Δίκτυα Μεταφοράς, Τρόφιμο, Πρωτογενής Τομέας, Τεχνολογία Ξύλου, Υγεία, Μέση Εκπαίδευση, ψηφιακή τεχνολογία, Νέοι Αγρότες). Ο οδικός χάρτης καινοτομίας γίνεται πράξη!

Οργάνωση: Περιφέρεια ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτ. Μακεδονίας, Δομή RIS ΠΔΜ

  • Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει,με εισήγηση του Διευθυντή Αναπτυξιακής Μετάβασης Τάσου Σιδηρόπουλου στην 16η Ενότητα"Φορείς Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία", ενώ στελέχη του Τμήματος Leader και του Τμήματος Επιχειρηματικότητας - Καινοτομίας / Enterprise Europe Network θα βρίσκονται στο stand 28 - ΑΝΚΟ για να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για χρηματοδοτικά προγράμματα και ευκαιρίες δικτύωσης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Live streaming YouΤube το τριήμερο συνέδριο:
https://lnkd.in/dPp_YVru

Δείτε το πρόγραμμα εδώ


 

 Innovation DaysInvitation

 

 

 

Πηγή

 

Γνωρίζοντας τις ευρωπαϊκές περιφέρειες: Η ΕΕ εγκαινιάζει το νέο Αγροτικό Παρατηρητήριο


agrotiko paratiritiro

 

Η Ευρωπαική Επιτροπή εγκαινίασε στις 26 Ιανουαρίου 2023 ένα νέο Αγροτικό Παρατηρητήριο το οποίο με ένα μόνο "κλικ" θα παρέχει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών για μια δεδομένη «αγροτική» περιοχή, καθώς και για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «αστικές» ή «ενδιάμεσες» στις χώρες της ΕΕ. Για παράδειγμα: πυκνότητα πληθυσμού, μέση απόσταση από εγκαταστάσεις περίθαλψης ή ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης σε οποιαδήποτε αγροτική περιοχή, δήμο ή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Παρατηρητήριο καθιστά δυνατή τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πολλαπλές διαστάσεις και η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών. Θα αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση των πολιτικών για τις αγροτικές περιοχές, την αξιολόγηση του αντικτύπου των πρωτοβουλιών της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τους δείκτες που σχετίζονται με το αγροτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ και το αγροτικό σύμφωνο. Επίσης, θα παρέχει τακτικά επικαιροποιημένα δεδομένα, μεταξύ άλλων για την περαιτέρω διαμόρφωση των πολιτικών.

Αυτή η ζωντανή πλατφόρμα, την οποία διαχειρίζεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), θα επικαιροποιείται τακτικά με νέους δείκτες και απεικόνιση των δεδομένων.Τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε διαφορετικές ενότητες.

Η ενότητα Rural Focus δείχνει πώς συγκρίνονται οι αγροτικές περιοχές σε κάθε χώρα με εκείνες που ταξινομούνται ως αστικές ή ενδιάμεσες χρησιμοποιώντας δείκτες στα ακόλουθα θέματα:

  • Δημογραφία και Μετανάστευση
  • Οικονομική ανάπτυξη
  • Αγορά εργασίας
  • Τουρισμός
  • Εκπαίδευση
  • Υποδομές & Προσβασιμότητα
  • Κοινωνική Ένταξη
  • Περιβάλλον και Κλίμα
  • Υγεία

Στην ενότητα "Τάσεις" (Trends) οι χρήστες μπορούν να απεικονίσουν σε χάρτη αυτούς τους δείκτες και να συγκρίνουν περιοχές, υποπεριοχές και δήμους. Όποτε είναι δυνατόν, εμφανίζονται επίσης μελλοντικές προβολές.

Στην ενότητα που ονομάζεται "Ο Τόπος μου" (My Place) δίνεται μια λεπτομερή επισκόπηση οποιουδήποτε δήμου. Στην περίπτωση μιας πόλης ή κωμόπολης, μπορεί να δείξει:

  • τον πληθυσμό, την πυκνότητά του και την εξέλιξή του διαχρονικά,
  • την κατανομή της χρήσης γης,
  • το ΑΕΠ,
  • την ευρυζωνική ταχύτητα,
  • τον διαθέσιμο αριθμό δωματίων για τουρισμό,
  • τις μέσες αποστάσεις από σχολεία, εγκαταστάσεις υγείας, σιδηροδρομικούς σταθμούς και κινηματογράφους.

Στον ιστότοπο του οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ θα προστεθούν επίσης νέα συνεργατικά εργαλεία για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινότητας του αγροτικού συμφώνου και όλων όσων επιθυμούν να αναλάβουν δράση για τις αγροτικές περιοχές.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης παρέχουν τρόφιμα, στέγαση, θέσεις εργασίας και βασικές υπηρεσίες. Για να μπορέσουν οι αγροτικές περιοχές να συνεχίσουν να διαδραματίζουν αυτόν τον ρόλο, το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ με ορίζοντα το 2040. Προσδιορίζει τομείς δράσης για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές και κοινότητες.

Περισσότερα από 60 δισ. ευρώ διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2023-2027.


Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

 

 

 

Πηγή

 

Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα (ΟΠΣΚΕ) για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027


opske

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων.

Το ΟΠΣΚΕ εγγυάται τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα και, μέσω αυτής, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πολύ πιο σύγχρονο από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίστηκε επιτυχώς τις δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια. Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου.

Μέσω αυτού του εργαλείου καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ( opske.gr ) από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 12:00 προκειμένου να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.

Η δημιουργία «προφίλ» αποτελεί το πρώτο βήμα για μια επιχείρηση- δυνητικό δικαιούχο προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή άλλων κρατικών ενισχύσεων.

«Προφίλ» θα πρέπει να δημιουργήσουν εκτός από τις εταιρείες και οι σύμβουλοι εταιρειών στους οποίους θα ανατεθεί από εταιρείες η υποβολή πρότασης.

Μέσω taxisnet η διαδικασία

Η είσοδος στο opske.gr γίνεται με κωδικούς taxisnet για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα αλλά υπάρχει η δυνατότητα και με κωδικούς ΟΠΣΚΕ για πρόσωπα που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό γίνονται σαφείς οι ρόλοι, οι σύμβουλοι που θα τους ανατεθεί η υποβολή αίτησης από κάποιες εταιρείες θα μπορούν να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέσω του δικού τους προφίλ ως συμβούλων.
Στην περίπτωση εισόδου με κωδικούς taxisnet η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης να καταχωρίσει τα στοιχεία του.

Με τη νέα λειτουργία ανάθεσης ενεργειών καθίσταται εύκολο τόσο για το δικαιούχο όσο και για τον σύμβουλο να παρακολουθεί τις ενεργές σχέσεις που έχει στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων ενισχύοντας τη διαφάνεια στην υποβολή προτάσεων.

 

Δικαιούχοι

Στο σύνολο του το ΟΠΣΚΕ προβλέπεται να αξιοποιήσει το σύνολο των διαλειτουργικοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου με στόχο την ελάχιστη επιβάρυνση από την πλευρά των δικαιούχων για την υποβολή στοιχείων.

Οι πρώτες αιτήσεις/ επενδυτικά σχέδια που θα υποδεχτεί η νέα πλατφόρμα αφορούν στην πρώτη δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ.

Η προδημοσίευση του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα θα προκηρυχθεί στο τέλος Ιανουαρίου με τη δεύτερη δράση που αφορά την Πράσινη Μετάβαση, προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, να δρομολογείται για το τέλος του πρώτου τριμήνου. Δυνητικά δικαιούχοι και για τα δύο προγράμματα είναι περίπου 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

 

 

Πηγή

 

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

sxedio anaptixis

Από 9 Ιανουαρίου έως και τις 10 Απριλίου 2023 μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης στο νέο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του Αναπτυξιακού νόμου.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με ειδικότερες πληροφορίες και το υποστηρικτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr) και η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr).

  • Ποια επενδυτικά σχέδια μπορούν να υπάγονται στο νέο καθεστώς:

Yπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - αλιείας, της μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

- Δημιουργία νέας μονάδας- Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας
- Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου- Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Επιλέξιμοι Kωδικοί Δραστηριότητας

  • Ορυχεία Λατομεία
  • Κλάδος παροχής νερού - επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης
  • Εκδόσεις
  • Παραγωγή ταινιών
  • ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας)
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
  • Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας
  • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
  • Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας
  • Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: - δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, - δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, - δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22.( άρθρο 22&25)?

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ποσά Ενίσχυσης

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:- τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης- τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο »του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 θα αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ του καθεστώτος ΕΔΩ

 


 

Πηγή

 

Ευχές του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού για τις γιορτές


Velvento Christmas 2022

 
logo final with bold text white1979x1746 

 

 

 

Πρόσληση σε διαβούλευση για το νέο LEADER 2023-2027 στον Δήμο Βελβεντού


leader 2023 2027

Η ομάδα τοπικής δράσης της ΑΝΚΟ σας προσκαλεί στην διαβούλευση για το νέο Leader 2023 - 2027 ώστε να συνδιαμορφώσουμε  μαζί το νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.
 

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Δείτε την αφίσα ΕΔΩ
 
 

 

Πηγή

 

Παράταση υποβολών για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις γούνας και συναφών ειδών»


Epavek


Με απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης ''Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις" (επιχορήγηση επιχειρήσεων γούνας και συναφών ειδών) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την Παρασκευή 20/1/2023 και ώρα 15:00. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στo ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr/mis

Υπενθυμίζεται ότι στη Δράση μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους ΚΑΔ:

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.26 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.36 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να απευθύνονται :

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

β)στην ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κα Λιάνα Παπατέρπου, κ. Σπύρο Κελλίδη, τηλ. 24610-24022 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

γ) στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/

Η Δράση συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκή Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ REACT EU.

 


 

Πηγή

 

Πρόσκληση 1ου Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεδρίου Δυτικής Μακεδονίας 8 & 9 Δεκεμβρίου – Το αναλυτικό πρόγραμμα

sinedrio geoktiotrofiko

 

 

sinedrio geoktiotrofiko prosklisisinedrio geoktiotrofiko 1h merasinedrio geoktiotrofiko 2h mera

 

 

 

 

Logo Dimos Velventou no white outside

 


 

Πηγή

 

Ανακοίνωση για εμποροεπαγγελματίες του Δήμου Βελβεντού (κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, άδεια παράτασης μουσικής)


image
 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Προθεσμία ως 16/12/2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
 Παρακαλούνται οι εμποροεπαγγελματίες  που θέλουν να νοικιάσουν κοινόχρηστους
χώρους για τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα για το έτος 2023 να καταθέσουν
αιτήσεις στο Δημαρχείο με την γνωστή διαδικασία που εφαρμόστηκε και πέρυσι
(Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις γειτόνων 
εφόσον ζητούν  χρήση όμορων χώρων)

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 Παρακαλούνται οι επαγγελματίες των καταστημάτων εστίασης που θέλουν άδειες 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2023
να καταθέσουν αιτήσεις στο Δημαρχείο με τn διαδικασία που 
εφαρμόστηκε και πέρυσι 
(Αίτηση και άδεια λειτουργίας μουσικών 
οργάνων σε ισχύ ή έντυπο 
ηλεκτρονικής γνωστοποίησης λειτουργίας  
καταστήματος σε ισχύ).

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο Δnμαρχείο ή και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.νelνento.gr. Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή
ηλεκτρονικά στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ επικοινωνίας στο Δήμο: 2464350300

Οι σχετικές αιτήσεις στους παρακάτω συνδέσμους: 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023

 

 

Logo Dimos Velventou no white outside

 


 

Πηγή

 

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ξεκινά με την προδημοσίευση μιας εμβληματικής δράσης που αφορά τον "Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜΜΕ"


antagwnistikotita

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

BCD469E8 E3F2 48F5 B234 6E0EEE020871

  • Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
Μεταξύ άλλων κριτηρίων οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Αναλυτικά:

Προδημοσίευση Δράσης 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

  • Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Μεταξύ άλλων κριτηρίων οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν σ αυτή την Δράση θα πρέπει να έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχεικανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.

Αναλυτικά:

Προδημοσίευση Δράσης 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

  • Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Μεταξύ άλλων κριτηρίων οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης και να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.

Αναλυτικά:

Προδημοσίευση Δράσης 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η παρούσα Δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΥΔ) με τον ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχο κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9 α) και δ)του Καν. 2021/1060.

Η δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους και η περίοδος υποβολών θα ανακοινωθεί σε αυτήν.

 

 

Πηγή

 

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2023   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC