Σύνδεση

Σύνδεση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Ελλάδα 2.0


emvlimatikes draseis

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Η Δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

 • Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων αλλά και την συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών Φορέων.
 • Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
 • Την αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.
 • Την μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.
 • Την ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών αναγκών.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 39.322.800€, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργούν νομίμως κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη τεσσάρων (4) τουλάχιστον Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 2.457.400€ έως 4.915.000€ ανάλογα την διαθεματική επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει η αίτηση.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη).

emvlimatikes draseis

Στην πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα, ακολουθώντας τη διαδρομή στο μενού ‘‘Δράσεις Περιφερειών'', ‘‘Νέα Υποβολή'' - ‘‘Διαθέσιμες Δράσεις'' - ‘‘Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό'' με τους κωδικούς χρήστη που έχετε ή που θα πρέπει να αποκτήσετε μετά από εγγραφή σας στο σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

 • Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Α' Εξειδίκευσης και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα στελέχη:


- κ. Ποταμιάνος Κων/νος 213 1300137

- κα Κοκκινάκου Ρεβέκκα 213 1300134

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση: εδώ

 

  

Πηγή

 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή:η νέα Εργαλειοθήκη της ΕΕ για τους Δήμους και τις Περιφέρειες είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο


klimatiki allagi

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή. Το εγχειρίδιο αποτελεί διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής με βάση διάφορες γεωγραφικές περιοχές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Στόχος είναι να εξοπλιστούν οι ΤΠΑ με σειρά εργαλείων και συστάσεων για την καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ελαχιστοποίηση των ευπαθειών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας ενόψει της μείωσης των κινδύνων καταστροφών, καθώς και τις απωλειών και τις ζημιών.Εγχειρίδια είναι διαθέσιμα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Σχεδιασμένο κατά τρόπο δημιουργικό και διαδραστικό, το νέο Εγχειρίδιο για την κλιματική προσαρμογή παρέχει στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) καθοδήγηση για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχει συνδρομή στην εξεύρεση των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής. Προσφέρει κατευθύνσεις όσον αφορά περιπτωσιολογικές μελέτες, χρηματοπιστωτική βοήθεια και τεχνική υποστήριξη στους τομείς της κλιματικής προσαρμογής. Αν και η πρώτη αυτή έκδοση επικεντρώνεται στην προσαρμογή στην υπερθέρμανση του πλανήτητα επόμενα εγχειρίδια θα επικεντρωθούν στο κύμα ανακαινίσεων και τη βιοποικιλότητα.


klimatiki allagi2

Το εγχειρίδιο για την κλιματική προσαρμογή αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Καθώς δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για την τοπική και περιφερειακή εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, το Εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση βήμα-βήμα και είναι προσαρμοσμένο σε κάθε τοπικό πλαίσιο (από αστικές ή αγροτικές περιοχές μέχρι παράκτιες ή άλλες περιοχές, μεταξύ άλλων).

Εδώ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Εγχειριδίου. 
Επιλέξτε το όνομα του εκάστοτε κράτους μέλους για να έχετε απευθείας πρόσβαση στην ειδική έκδοση για τη χώρα αυτή. Για την ώρα, το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

  

Πηγή

 

To Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να δρομολογήσει πρόσθετους πόρους με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης II που θα υποστηρίζει πλην των περιφερειών του άνθρακα και τις περιφέρειες με βιομηχανίες χαλυβουργίας & αλουμινίου

 

tameio dikaihs metabasis

 

Η 8η έκθεση συνοχής του ΕΚ εγκρίθηκε την Πέμπτη από τους ευρωβουλευτές. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν στη διατήρηση των δημοσιονομικών πόρων για τη συνοχή τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027, ενώ πρόσθετα κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ΙΙ, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επίσης μια διττή προσέγγιση που θα διευκολύνει τη διαδικασία πληρωμών, σύμφωνα με την οποία οι διαπραγματεύσεις επί του περιεχομένου των πολιτικών θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από τις διαπραγματεύσεις επί της οικονομικής πλευράς τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη προετοιμασία των έργων από τις αρχές.

Προώθηση κοινωνικής, οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης σε όλη την ΕΕ

Στην έκθεση σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ εκφράζεται η ανησυχία για τις συνεχιζόμενες ανισότητες, τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές και την άνιση δημογραφική μείωση, με πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να υστερούν και να παγιδεύονται σε μια «παγίδα ανάπτυξης» στον απόηχο της πανδημίας COVID-19· είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει τον σημερινό της ρόλο ως μοχλός επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας με ισχυρή χρηματοδότηση.

Αν και έχει επιταχυνθεί η σύγκλιση μεταξύ των χωρών, οι εσωτερικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, ιδίως στις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες της ΕΕ, αυξάνονται. Μολονότι μεταξύ 2012 και 2019 ο αριθμός των Ευρωπαίων που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε κατά 17 εκατομμύρια, οι πανδημίες αύξησαν και πάλι αυτόν τον κίνδυνο για 5 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ, με το 20% του πληθυσμού της ΕΕ να βρίσκεται στην κατηγορία αυτή.

Σημειώνει δε ότι, το 2019, πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε περιοχή όπου το πραγματικό ΑΕγχΠ δεν είχε επανέλθει ακόμα στα επίπεδα προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007, ειδικότερα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία· τονίζει ότι οι ίδιες αυτές χώρες επλήγησαν, για άλλη μια φορά και ακόμη περισσότερο, από την οικονομική και κοινωνική κρίση που προκάλεσε η COVID-19·

Σημειώνει επίσης ότι στα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές βιομηχανικής παρακμής· ζητεί επιτακτικά να παρασχεθεί στήριξη για τη βιομηχανική, κοινωνική και περιβαλλοντική μετάβαση των περιοχών αυτών, και πιστεύει ότι, για να αντιμετωπιστεί ο δυνητικά αρνητικός αντίκτυπος της μετάβασης παλαιών βιομηχανικών κλάδων, όπως η χαλυβουργία και η βιομηχανία αλουμινίου, και για να υποστηριχθούν αυτοί οι βιομηχανικοί κλάδοι, θα πρέπει οι πόροι του ΤΔΜ ΙΙ να προσανατολιστούν στον εκσυγχρονισμό των κλάδων αυτών, όπου είναι δυνατόν, στην κατάρτιση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε μίας από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε βιομηχανική μετάβαση, στην προώθηση της ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία, και στη διασφάλιση της διάδοσης των οφελών της ανάπτυξης·

tameio dikaihs metabasis2

Πιστεύει ότι, ενώ ορισμένες περιφέρειες σε βιομηχανική μετάβαση βρίσκονται αντιμέτωπες με συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως η αποβιομηχάνιση λόγω της μετάθεσης της βιομηχανικής παραγωγής σε αναδυόμενες οικονομίες, τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και η έλλειψη πραγματικής στρατηγικής για μελλοντοστραφή επαγγέλματα, άλλες περιφέρειες έχουν συγκριτικά υψηλές δυνατότητες, όπως η παράδοση στη μεταποίηση και οι εξελιγμένες δραστηριότητες καινοτομίας σε τοπικούς εξειδικευμένους βιομηχανικούς κλάδους· Σημειώνει ότι οι περισσότερο εκβιομηχανισμένες περιφέρειες είναι πιο ανθεκτικές σε διάφορους οικονομικούς και κοινωνικούς κλυδωνισμούς, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια φιλόδοξη πολιτική για την επανεκβιομηχάνιση των περιφερειών της ΕΕ· Υπογραμμίζει τη σημασία της τοπικής και περιφερειακής παραγωγής και κατανάλωσης· ζητεί ακόμη να θεσπιστεί ειδική πρωτοβουλία της ΕΕ για τη στήριξη των περιφερειών χαμηλής ανάπτυξης και των φτωχότερων περιφερειών της Ένωσης, που αποκλίνουν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά από τον μέσο όρο της ΕΕ, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρωτοβουλία για την κάλυψη της υστέρησης· Επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια τοποκεντρική χάραξη πολιτικής, με κατάλληλη ανάλυση των μοντέλων χαμηλής ανάπτυξης και των απαραίτητων εργαλείων για την αντιμετώπισή τους·

Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ότι ο πληθυσμός της ΕΕ γερνά και ότι οι διαφορές όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης μεταξύ των περιφερειών είναι μεγαλύτερες σε σχέση με το 2008.

Ενίσχυση του αποκεντρωμένου χαρακτήρα για τη λήψη αποφάσεων

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επικροτεί τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ως σημαντικό εργαλείο για να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας κορονοϊού. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υλοποίηση του ΜΑΑ ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτική, χωρίς διαβούλευση με τις περιφέρειες και τους δήμους.

Ενίσχυση των περιφερειών με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Οι ευρωβουλευτές επικροτούν την εισαγωγή του ΤΔΜ από την Επιτροπή για τη στήριξη των περιφερειών που βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις κατά τη μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και παράλληλα ζητάνε να συσταθεί νέο ταμείο, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ΙΙ, κατά την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2027, το οποίο που θα είναι διαθέσιμο όχι μόνο για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, αλλά για όλες τις περιφέρειες με βιομηχανία σε μετάβαση, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο. Αυτό θα βοηθήσει τις περιφέρειες και την Ένωση να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα το συντομότερο δυνατόν.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, τα επόμενα 30 έτη, η ανάπτυξη της ΕΕ θα καθοδηγείται από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, χάρη στις οποίες θα προκύψουν νέες ευκαιρίες, αλλά θα χρειαστούν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες περιφερειακές ανισότητες. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η εισηγήτρια εκφράζει την άποψη ότι απαιτείται στήριξη από ένα νέο «ΤΔΜ ΙΙ», ώστε να βοηθηθούν οι περιφέρειες να μεταβούν στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και να αποφευχθούν νέες περιφερειακές ανισότητες. Ο προϋπολογισμός αυτού του «ΤΔΜ ΙΙ» θα πρέπει να είναι πρόσθετος των υφιστάμενων ταμείων συνοχής, ενώ το ΤΔΜ ΙΙ θα πρέπει να ενσωματώνεται πλήρως στον ΚΚΔ και στην αρχή της εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να στηρίζει τις περιφέρειες με υψηλές κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 και τους βιομηχανικούς κλάδους που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, όπως η χαλυβουργία ή η βιομηχανία αλουμινίου. Οι περιφέρειες (σε επίπεδο NUTS 3) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο «ΤΔΜ ΙΙ» ανεξάρτητα από την κατηγορία τους.

Προκειμένου να απλουστευθεί περαιτέρω η πολιτική συνοχής, και με την γνώμονα τη σύσταση ενός νέου «ΤΔΜ ΙΙ», το οποίο θα καλύπτει τις περισσότερες περιφέρειες μετάβασης, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της κατάργησης των περιφερειών μετάβασης και της ύπαρξης λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών μόνο. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έως και 90% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν συγχρηματοδότηση ύψους 85% και οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ άνω του 90% θα πρέπει να λαμβάνουν συγχρηματοδότηση ύψους 70%.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 


 

Πηγή

 

Kozani Youth Fest 2022 - Το πρώτο Φεστιβάλ Νεολαίας έρχεται στην Κοζάνη και ρωτάει τους Νέους "Εσύ είσαι ενημερωμέν@;


Kozani Youth Fest 2022

Το Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης 2022 - Kozani Youth Fest 2022" με τον τίτλο Εσύ είσαι ενημερωμέν@; συντονίζεται από την Οργάνωση Νεολαίας "GO Alive" στα πλαίσια του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 με στόχο την ενδυνάμωση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των Νέων! Τοπικοί φορείς και όχι μόνο συμπράττουν στην τριήμερη εκδήλωση και προσκαλούν όλους τους Νέους της περιοχής να γνωριστούν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους.

Το τριήμερο Φεστιβάλ Νεολαίας πραγματοποιείται στα πλαίσια του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και θα διεξαχθεί στηn Kοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης ενώ έχει ως στόχο την ενδυνάμωση, την ενημέρωση αλλά και τη ψυχαγωγία των Νέων.

Περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες:

1/. Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση:
Στόχος είναι να ενημερωθούν οι νέοι και να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους καλές πρακτικές που θα ενισχύσουν την προστασία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αλλά παράλληλα θα τους δοθούν εργαλεία και χρήσιμες πληροφορίες που θα τους καθοδηγήσουν στον ψηφιακό κόσμο.

2/. Προαγωγή ευκαιριών για τους νέους:
Στόχος μας είναι να ενημερωθούν οι νέοι για τις ευκαιρίες που μπορεί να τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνεργαζόμενοι φορείς. Η δράση αυτή θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία ώστε οι νέοι να έρθουν σε επαφή με τοπικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας που θα είναι χρήσιμοι για την προσωπική αλλά και επαγγελματική τους εξέλιξη.

3/. Ενσωμάτωση των προοπτικών της νεολαίας στις πολιτικές της Ένωσης:
Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει με μια ανοικτή συζήτηση νεολαίας την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στη Δημτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, τα αποτελέσματα της οποίας θα προωθηθούν ως αναφορά σε όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

4/. Ενεργοί και Υπεύθυνοι Πολίτες:
Τέλος, ολόκληρη η διεξαγωγή του φεστιβάλ, το οποίο έχει διοργανωθεί και συντονιστεί από μία πολυπληθής ομάδα νέων ανθρώπων, αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να προωθηθεί η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή μας καθώς επίσης και η διάδοση της αξίας της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από τυπικές αλλά και άτυπες μορφές μάθησης μεταξύ ομοτίμων (peer learning)


Kozani Youth Fest 2022 poster

 • Η ΑΝΚΟ και το Εnterprise Europe Networkθα πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ το workshop "Επιχειρώ στον Τόπο μου! Μάθε πώς @ANKO"το | Σάββατο 24/9 και ώρα 13.00
 • Aν σας ενδιαφέρει Δηλώστε Συμμετοχή εδώ : goalive.eu/kozaniyouthfest

Το "Kozani Youth Fest" συντονίζεται από τον Οργανισμό Νεολαίας GO Alive και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 #eyy2022 και υπό την αιγίδα του ΙΝεΔιΒιΜ (Erasmus+/Τομέας Νεολαίας, Ευρωπαϊκό Σώμα ΑλληλεγγύηςEurodesk, Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων) στα πλαίσια της καμπάνιας &Time To Move


Συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, o Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού & Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ και η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μαζί με το Enterprise Europe Network.

Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το CluBE (Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας), η ΑΡΣΙΣ Κοζάνης και το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας - Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας.

 

 

 

Πηγή

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης


psifiakos metasximatismos epixeirisewn

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά μια σειρά προϋποθέσεων. Στοχεύει στην η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Επίσης η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» παρατείνεται έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

 • Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»,
 • Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»,
 • Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Το Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία MME» παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Μέσω του Προγράμματος II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Τέλος, το Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές» περιλαμβάνει την αναβάθμιση ή αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων POS.

Δείτε:

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 


 

Πηγή

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.000 νέων, ηλικίας 18-29, ετών για δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία

digital economy young

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους) όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» (Industry 4.0).

Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή - κινητή - διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κ.λπ.), παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

digital economy young2

«Δυνητικοί δικαιούχοι» - ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

«Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξης στη δράση.

 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).

β. Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

γ. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δυνητικοί δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά - κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) - το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων διενεργείται μέσω ΠΣ ΔΥΠΑ ή/και υπεύθυνων δηλώσεων των δυνητικών δικαιούχων.

 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:
 • Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών πέραν του διαστήματος των 60 ημερών μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης επιμήκυνσης του δικαιούχου και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου / νομικής οντότητας).
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

ii. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)

iii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

iv. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

v. Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε' του ν. 4430/2016 (Α' 32).

Οι δυνητικά δικαιούχοι (που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης) των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι - μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α' 205).

 

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τη Δ.ΥΠ.Α..

 • Διάρκεια και ποσό ενίσχυσης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

- 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την παρ. 7.5 του άρθρου 7, της πρότασης (Ορόσημο Α)

- 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β)

- 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

 • Διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα εξής:

i. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

ii. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης, καθώς και ο ΑΜΚΑ του δυνητικού δικαιούχου.

iii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικός δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι: α) η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν δεν θα έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ, β) η επιχείρηση δε θα δημιουργηθεί μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και γ) οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Καν. 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

γ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους). Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται βεβαιωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr

3. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του α' κύκλου ορίζεται η 12.9.2022 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 3.10.2022 και ώρα 15:00.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των δικαιούχων και εφόσον οι προκηρυχθείσες θέσεις δεν καλυφθούν, δύναται να προκηρυχθεί επόμενος κύκλος της δράσης μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31.12.2023.

5. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για τους επόμενους κύκλους ανακοινώνονται με δελτίο τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis)  και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) .

6. Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κύκλο.

7. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

8. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου / πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

9. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

10. Ο δυνητικός δικαιούχος, αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Γενικά στοιχεία δικαιούχου) επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Ο δυνητικός δικαιούχος απαιτείται να ελέγχει και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

  

Πηγή

 

Είστε επιχείρηση της αγροδιατροφής και σας ενδιαφέρει η γαλλική αγορά τροφίμων; Αν ναι δηλώστε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα ''Διευκόλυνση επιτυχούς εισόδου στη γαλλική αγορά τροφίμων''

 

 galki agora trofimon

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Παρισιού διοργανώνει σε συνεργασία με την Tομεακή Oμάδα Αγροδιατροφής (Agri-Food Sector Group) του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα ''Διευκόλυνση επιτυχούς εισόδου στη γαλλική αγορά τροφίμων'' στις 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 -18:30 (ώρα Ελλάδος).

Το διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την τομεακή ομάδα Αγροδιατροφής του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network για τους συμμετέχοντες στις επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) "Business Meetings Food Paris" στην Έκθεση SIAL που πραγματοποιείται στο Παρίσι 15-21 Οκτωβρίου 2022 αλλά και για εταιρείες του αγροδιατροφικού κλάδου που ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στη γαλλική αγορά τροφίμων.

 • Γιατί να επιλέξετε αυτό το εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο;

galki agora trofimon2

Η γαλλική αγορά είναι πολύ ελκυστική αφενός γιατί είναι μια διεθνής αγορά αφετέρου λόγω της στρατηγικής θέσης της ως παγκόσμιο σταυροδρόμι και πύλη προς ολόκληρο τον κόσμο. Είναι όμως επίσης μια σύνθετη αγορά, με τους κώδικες, τους κανόνες και τις παγίδες της. Αν τις γνωρίζετε, τότε είστε σε καλό δρόμο για να πετύχετε. Αυτό το σεμινάριο θα σας προετοιμάσει, μεταξύ άλλων, για επιτυχημένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) κατά τη διάρκεια της SIAL Fair 2022 που διοργανώνεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network.

Τι θα μάθετε;

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε χρήσιμες γνώσεις για τα γαλλική λιανική βιομηχανία τροφίμων. Θα σας παρέχουν, επίσης, μια συνολική εικόνα του κόσμου των Γάλλων αγοραστών, όπως:

 • Εργαλεία & μεθοδολογίες προσέγγισης και διαπραγμάτευσης
 • Παροχή χρήσιμων συμβουλών
 • Βασικοί παράγοντες και αριθμοί για την κατανόηση της αγοράς
 • Διαπολιτισμικά στοιχεία δηλαδή πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τη Γαλλία και τους κατοίκους της
 • Ποιοι είναι οι αγοραστές με επισκόπηση των διαφορετικών κατηγοριών και των ιδιαιτεροτήτων
 • Εισιτήριο εισόδου στη γαλλική αγορά μέσω ανάπτυξης ενός ρεαλιστικού σχεδίου αναζήτησης
 • Το προφίλ των αγοραστών
 • Πώς να εντοπίσετε και να προσεγγίσετε τους αγοραστές: στρατηγικές και πηγές αναγνώρισης
 • Διαπραγμάτευση & παρακολούθηση


Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά η εγγραφή είναι υποχρεωτική! Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν να  συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη Φόρμα Εγγραφής Φόρμες Google.

Θα λάβετε επιβεβαίωση, μέσω email, μία εβδομάδα πριν από το διαδικτυακό σεμινάριο.

Βασικές πληροφορίες:

 • Θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου από τις 17 μ.μ. έως τις 18.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος)
 • Θα είναι διαδικτυακό σεμινάριο (θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Teams)
 • Είναι Δωρεάν! Θα λάβετε τον σύνδεσμο για το workshop μετά την εγγραφή σας μέσω της φόρμας
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Ομιλητές:

1. κα. Isabelle SENAND, Διευθύντρια Μελετών της Γαλλικής Ομοσπονδίας Λιανικής (FCD). (Επαγγελματική οργάνωση που συγκεντρώνει τους περισσότερους από τους μεγάλους λιανοπωλητές, είτε λιανοπωλητές τροφίμων είτε εξειδικευμένους λιανοπωλητές).

2. κος. Bernard QUINET, Διευθυντής, "Doing Business in Paris" (Τμήμα του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου).

 

 • Πληροφορίες:Enterprise Europe Network/ ANKO Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 24610.24022, υπεύθυνος κ.Σπύρος Κελλίδης, πρόεδρος Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής του Enterprise Europe Network, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.anko-eunet.gr

 


 

Πηγή

 

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού ύψους 394,1 εκατ. ευρώ

 

Espa Ditiki Makedonia

 

Στις 5.9.2022, η Επίτροπος Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων, κ. Elisa Ferreira, υπέγραψε την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 394.110.958 ευρώ. Το ποσό τής Κοινοτικής Στήριξης για το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 334.994.311 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 248.206.933 ευρώ θα αντληθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 86.787.378 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕKΤ+). Το υπολειπόμενο ποσό, ύψους 59.116.647 ευρώ, αποτελεί την Εθνική Συνδρομή τής Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα καλείται να συνδράμει καθοριστικά αφενός στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάκαμψη τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 όσο και από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, καθώς επίσης και των αναγκών της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο και αφετέρου στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από στοχευμένες και προσεκτικά επιλεγμένες παρεμβάσεις που θα αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των στόχων πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027:

 • Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
 • Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων
 • Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων
 • Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Στόχο του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί η διαμόρφωση ενός νέου, ενισχυμένου και διακριτού ρόλου τής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης μέσω:

 • του οικονομικού μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας με όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,
 • της στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και των περιοχών υπαίθρου και
 • της δημιουργίας υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής.

Η κατανομή των πόρων τού Προγράμματος ανά Προτεραιότητα, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ως εξής:

 

Espa Ditiki Makedonia pinakasΣτα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται:

 • Βελτίωση των ερευνητικών υποδομών και των ικανοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στους τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
 • Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προώθηση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα
 • Αύξηση του ποσοστού του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία
 • Αύξηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης από πολίτες και επιχειρήσεις
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
 • Αύξηση του ποσοστού εξαγωγών στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας
 • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις που ενισχύονται
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων υποδομών - αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Αύξηση του ποσοστού κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού
 • Βελτίωση της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και προστασίας των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών
 • Βελτίωση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και ανάπτυξη των υποδομών των πράσινων σημείων.
 • Αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες
 • Ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και βελτίωση των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων πληθυσμού.
 • Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και αύξηση της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας
 • Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
 • Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δομών και βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
 • Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στις αστικές περιοχές και στις περιοχές της υπαίθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» τού ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym & Instagram: @eyd_dym

 

 

  

 

Πηγή

 

''Business Meetings Food Paris'' - Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της έκθεσης τροφίμων & ποτών SIAL, 15-21 Οκτωβρίου 2022


Business Meetings Food Paris home


Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών SIAL 2022 (15-19 Οκτωβρίου 2022), διοργανώνεται από τη Business France, σε συνεργασία με τα Εμπορικά Επιμελητήρια Νορμανδίας & Παρισιού και με τη στήριξη του Δικτύου Enterprise Europe Network, η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων "Βusiness Meetings Food Paris" από τις 15 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022.

Οι Επιχειρηματικές Συναντήσεις ''Business Meetings Food Paris'' θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου 2022 στην Έκθεση SIAL στο Παρίσι και διαδικτυακά από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022, όπου παραγωγοί και αγοραστές θα συναντηθούν με στόχο την εξεύρεση νέων προϊόντων.

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών SIAL 2022 θα διεξαχθεί από 15-19 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE, στο Παρίσι / Γαλλία και αποτελεί την μεγαλύτερη στο είδος της έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι τάσεις που καθορίζουν την βιομηχανία τροφίμων διεθνώς.

Business Meetings Food Paris

Πως μπορείτε να συμμετέχετε στις επιχειρηματικές συναντήσεις ''Business Meetings Food Paris''

 1. Εγγραφή στην πλατφόρμα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2022.
 2. Συμπληρώστε μια σύντομη φόρμα εγγραφής που περιγράφει την εταιρεία σας και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.
 3. Ζητήστε συναντήσεις και αποδεχτείτε ή απορρίψτε αιτήματα συναντήσεων.
 4. Προχωρήστε στην πληρωμή των συναντήσεων με την παραλαβή της τελικής ατζέντας σας (μόνο για προμηθευτές).
 5. Γνωρίστε τους πιθανούς συνεργάτες σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για Β2Β συναντήσεις από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου ή διαδικτυακά από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 21 Οκτωβρίου 2022.

 • Προθεσμία εγγραφής: 28 Σεπτεμβρίου 2022
 • Τιμή για προμηθευτές: 250 € ανά επιβεβαιωμένη συνάντηση (χωρίς φόρο)

 

Η εγγραφή για τη συμμετοχή σας στην Εκδήλωση Business Meetings Food Paris
στον ιστότοπο b2Match:

https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β, μπορούν να επικοινωνήσουν, για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποστήριξη, με την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network, και συγκεκριμένα με τον κ. Σπύρο Κελλίδη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή και την κα. Λιάνα Παπατέρπου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στα τηλέφωνα 24610.24022 και 24610.27946 (εσωτερικά 676,677)
Website: www.anko.gr & www.anko-eunet.gr

 

 

 

Πηγή

 

Erasmus for Young Entrepreneurs.Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες. Μάθετε πως μπορείτε να συμμετέχετε!


anko erasmus 2022

Αν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή σκοπεύετε να ξεκινήσετε σύντομα, ενδεχομένως να μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για νέους επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή:

Νέοι επιχειρηματίες - Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποδείξετε το ενδιαφέρον σας και τη σαφή σας πρόθεση να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να παρουσιάσετε μια σοβαρή επιχειρηματική ιδέα, που θα συνοδεύεται από ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να συμπληρώσετε τη χρηματοδότηση που παρέχει το πρόγραμμα με δικούς σας πόρους, ώστε να καλύψετε τα έξοδα της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ακόμη και αν έχετε ήδη ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι δεν θα έχουν περάσει 3 χρόνια κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

Πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών και να είστε μόνιμος κάτοικος χώρας της ΕΕ ή χώρας που είναι μέρος της της συμφωνίας COSME τις τελευταίες 180 ημέρες.

 • Διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες. Είναι δυνατόν να μοιράσετε το διάστημα διαμονής σας σε διάφορες περιόδους, υπό τον όρο ότι θα ολοκληρώσετε το πρόγραμμα εντός 12 μηνών από την έναρξή του. Ωστόσο, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε την ανταλλαγή χωρίς διακοπή.

 • Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τοπικά σημεία επαφής (ενδιάμεσοι οργανισμοί). Οι οργανισμοί αυτοί θα σας καθοδηγήσουν σε όλα τα στάδια του προγράμματος ανταλλαγής, θα σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και θα σας καταβάλουν το ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεσος οργανισμός στη χώρα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν αντίστοιχο οργανισμό σε άλλη χώρα.

Χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδοτική βοήθεια προκειμένου να καλύψετε τα έξοδα ταξιδιού και τα ημερήσια έξοδα διαβίωσής σας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Το ποσό που θα λάβετε ποικίλλει από χώρα σε χώρα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης:

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα (CV)
 • Μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Το επιχειρηματικό σας σχέδιο

Συνιστάται στους πιθανούς υποψηφίους να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό εγγραφής (οδηγός για νέους επιχειρηματίες//οδηγός για επιχειρηματίεςυποδοχής) ώστε να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προτού ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής.

Πώς να γίνετε επιχειρηματίας υποδοχής

Αν είστε επιτυχημένος και έμπειρος επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την υποδοχή ενός νέου επιχειρηματία. Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα:

 • Η συνεργασία με δραστήριους νέους επιχειρηματίες μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή σας καινοτόμες ιδέες, νέες δεξιότητες και γνώσεις.
 • Ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τις ξένες αγορές, κάτι που θα σας βοηθούσε να διευρύνετε τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες και να αναπτύξετε διασυνοριακές δραστηριότητες.
 • Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας γνώσεις.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε επιχειρηματίας υποδοχής

Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά

Τι χρειάζεται για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως "Επιχειρηματίας Υποδοχής"

 • Να είστε μόνιμος κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ ή άλλης συμμετέχουσας χώρας.
 • Να προσκομίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) (το οποίο θα περιέχει στοιχεία για την επιχειρηματική σας εμπειρία - τουλάχιστον για 3 χρόνια - και τη σημερινή επιχειρηματική σας δραστηριότητα).
 • Να είστε σε θέση να αποδείξετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

Χάρη στο πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες, οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία παρουσιάζονται στις Ιστορίες επιτυχίας του Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες


anko erasmus 2022

 

 

 

 

Πηγή

 

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2024   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC