Σύνδεση

Σύνδεση

Μετάφραση

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού


 

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πέραν της 5 ης Ιουλίου 2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19

 

Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 08/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πέραν της 5 ης Ιουλίου 2021, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

 

   
  Α/

  Α

 

Ειδικότητα

 

Αριθμός  Προσωπικού

 

Διάρκεια Απασχόλησης

 
1


   ΠΕ
   Οικονομικού


1


  Έως 5/7/2021

2


   ΤΕ
   Κοινωνικών
   Λειτουργών

1

  Έως 5/7/2021

3

 ΤΕ
 Ηλεκτρολόγων

1

  Έως 5/7/2021

4


 ΔΕ Χειριστών   Μηχανημάτων    Έργων

1

  Έως 5/7/2021

5

 ΥΕ Εργατών       Καθαριότητας

1

  Έως 5/7/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΟΧ ΕΩΣ 5.7.2021

Σχετικά έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ για ΣΟΧ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΩΝ

→ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Πηγή : velventos.gr

 

 
 

Δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

 

 

Σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας σας καλούν να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027, συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ( pepdym.gr ) στην ενότητα για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Επίσης έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων 

pdm.gov.gr grevena.pdm.gov.gr,  kastoria.pdm.gov.gr,  

kozani.pdm.gov.gr,  florina.pdm.gov.gr )

 

Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίζεται στους Στόχους Πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα Κράτη Μέλη για την περίοδο 2021-2027. Η διαδικασία αυτή δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, να εκφράσει την άποψή του.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο ως τις 26 Φεβρουαρίου 2021
 

Διαβαστε περισσότερα για την διαβούλευση  εδώ
 

Πηγή : velventos.gr

 

 

Υποβολή ένστασης στη ΡΑΕ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Βελβεντού μετά τις εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας και σύμφωνα με την απόφαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων και πολιτών, προχώρησε στην κατάθεση ένστασης προς τη ΡΑΕ Α.Ε. με το αίτημα της απόρριψης των υπό αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη λίμνη Πολυφύτου και συγκεκριμένα:

α) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ011043/10-12-2020 της Εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»,
β) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010887/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και γ) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010888/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.».

Η υποβολή ένστασης με αντιρρήσεις στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που προβλέπονταν (έως 30.01.2021), ήταν το πρώτο αλλά
αναγκαίο βήμα, στο οποίο ως Δήμος οφείλαμε να προχωρήσουμε προκειμένου να προστατέψουμε τον τόπο μας από τις καταστροφικές συνέπειες μιας πιθανής εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου.
Όπως έγινε απόλυτα σαφές στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου μια τέτοια εξέλιξη, για την οποία αρχικά ενημερωθήκαμε μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα σημαίνει την ανατροπή εν πολλοίς του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, αλλά και των όμορων Δήμων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σ’ αυτόν τον σχεδιασμό, η αξιοποίηση της λιμναίας περιοχής αποτελεί προτεραιότητα καθώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πλωτά φωτοβολταϊκά που θα καταλάβουν τεράστιο χώρο μέσα στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου. Οι κατασκευές αυτές μοιραία θα επιφέρουν κατ’ αρχάς τη συρρίκνωση αλλά και την ποιοτική υποβάθμιση
των ήδη υπαρχόντων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η αγροτική παραγωγή και η αλιεία, ακολούθως δε θα συμβάλλουν στον δραστικό περιορισμό κάθε άλλης μελλοντικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του λιμναίου και του παραλίμνιου χώρου. Η αναμενόμενη μεταβολή του μεσοκλίματος και του μικροκλίματος της περιοχής είναι επίσης μια σοβαρή παράμετρος που βάρυνε στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της ένστασης.
Για τον Δήμο Βελβεντού η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί συνεχή επιδίωξη, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών του στόχων, δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον τόπο και προοπτικές απασχόλησης. Σε σχέδια και πιθανές αποφάσεις με την επίφαση της ανάπτυξης και μάλιστα της «πράσινης ανάπτυξης», οι οποίες λαμβάνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και απειλούν το παρόν και το μέλλον του τόπου, οφείλουμε να αντισταθούμε με όλα τα πρόσφορα μέσα και –ελπίζουμε- με κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων αυτοδιοικητικών μονάδων της περιοχής.

 

Πηγή :  velventos.gr

 

Δασική ρυθμιστική διάταξη Υλοτομίας Δασικών Δένδρων και Καυσοξύλευσης

 


 

Το Δασαρχείο Κοζάνης εξέδωσε ρυθμιστική διάταξη (με ισχύ για 10 χρόνια) σύμφωνα με την οποία επιτρέπονται τα εξής:

1. H συλλογή καυσόξυλων και θάμνων ατελώς και χωρίς άδεια της Δασικής Αρχής, από Δημόσια και μη δημόσια δάση, και μόνο για  κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα στις Κοινότητες ή τα Δημοτικά Διαμερίσματα εντός των διοικητικών ορίων των οποίων φύονται τα εν λόγω δάση ως εξής:

•  Από ξηρά κατακείμενα δένδρα καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου εκτός της ξηροθερμικής περιόδου από 01 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου


 

•  Από υπολείμματα υλοτομιών των συστάδων που έχουν υλοτομηθεί τον προηγούμενο χρόνο και για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, όλες τις εργάσιμες ημέρες εκτός από Σαββατοκύριακα. 
Μόνο στο Δημοτικό διαμέρισμα Καταφυγίου του Δήμου Βελβεντού η συλλογή των υπολειμμάτων μπορεί να αρχίζει στις 16 Αυγούστου.  Ώρες συλλογής 08.00 μέχρι 17.00

 

•  Η συλλογή κλάδων και φυλλωμάτων από υπολείμματα υλοτομιών στα Δημόσια και μη δημόσια δάση θα γίνεται μόνο από κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στις Κοινότητες ή τα Δημοτικά Διαμερίσματα εντός των Διοικητικών ορίων των οποίων φύονται τα δάση.

  

 

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Δασική Ρυθμιστική Διάταξη

 

Πηγή :  velventos.gr

Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού για διακοπή νερού

 

 

Λόγω νέας ζημιάς στον αγωγό νερού στο Μπιτζινίσιο
απόψε Δευτέρα 1/2/2021 θα γίνει διακοπή 10μμ-5πμ.

 

Πηγή :  velventos.gr

Δήμος Βελβεντού :  Ανακοίνωση για το Δημοτικό Πάρκινγκ

 

 

Ο Δήμος Βελβεντού, αύριο Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου θα προχωρήσει σε κλάδεμα των δέντρων και καθαρισμό της περιττής βλάστησης στο δημοτικό πάρκινγκ πίσω από το Δημαρχείο, προκειμένου να ετοιμαστεί ο χώρος για να μπούν οι καινούργιες τέντες στα σκίαστρα τις επόμενες ημέρες.
Παρακαλούνται όσοι έχουν αυτοκίνητα να τα απομακρύνουν από σήμερα το βράδυ Κυριακή 31/1/2021 για να μην υπάρξουν βλάβες από τις εργασίες καθαρισμού του συνεργείου.

 


 

Πηγή :  velventos.gr

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20.00, μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

 

1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις θέσεις του Δήμου Βελβεντού για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

2. Ενημέρωση – συζήτηση – λήψη απόφασης για ενέργειες από πλευράς του Δήμου Βελβεντού μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την προοπτική εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου

 

  • Η έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση οφείλεται σε εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, για τις οποίες πρέπει να ενημερωθεί το σώμα και να αποφασίσει για τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου.
     
  • Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος zoom, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 19:45 .
     

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
 

Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, τα σχόλια καθώς και την ψήφο σας έως τις 20.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

 

Πηγή :  velventos.gr

 

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 30/01/2021

 

 

Σας γνωρίζουμε τους πίνακες δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για τις 30 Ιανουαρίου 2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

1.- Θα πρέπει να φορούν γάντια.

2.- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.

3.- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα). Οι πελάτες να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι ουρές να είναι μέχρι 5 άτομα.

4.- Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

5.-Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.

6.- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.

7.- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.

8.- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.

9.- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

10.- Οι προερχόμενοι από τις πόλεις της Σιάτιστας και του Κρόκου και από τον Δήμο Εορδαίας πρέπει να έχουν αποδεικτικό αρνητικού rapid test το πολύ τριών ημερών.

Επίσης οι πολίτες οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και τις οδηγίες για την κυκλοφορία και την μετακίνηση πολιτών, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι δικαιούμενοι εκθέτες είναι οι εξής:

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΙΔΟΣ

1. Ανδρεάδης Ευστάθιος - Ενδύματα
2. Αργυρίου Βασίλειος - Όσπρια
3. Γκουντρουμπή Σαββατούλα - Μαναβική
4. Δήμου Χρήστος - Ψιλικά
5. Δορικίδου Μαρία - Λευκά Είδη
6. Ζαρούχα Σοφία - Ρούχα
7. Ιωαννίδου Βάγια - Παπούτσια
8. Κακάλης Δημήτριος - Χαλιά
9. Λάσπα Αικατερίνη - Μαναβική
10. Μακρής Βασίλειος - Ελιές
11. Μπαλατσούκας Βασ - Ελιές
12. Μπαλκούδη Μαρία - Ψιλικά
13. Μπέλτσος Βασίλης - Μανιτάρια
14. Μπουρελάς Θωμάς - Ενδύματα
15. Παππάς Ηλίας - Μαναβική
16. Παραλούκας Βασίλης - Μαναβική
17. Πεϊτση Φανή - Ρούχα
18. Πεχλιβανίδου Κατερίνα - Άνθη
19. Πογαρίδου Γεωργία - Ρούχα
20. Σαουλίδης Παντελής - Ρούχα
21. Σαουλίδου Χαρίκλεια - Ρούχα
22. Σιάμινος Παναγιώτης - Ενδύματα
23. Τακουμάκης Ευάγγελος - Εσπεριδοειδή
24. Τέτος Δημήτρης - Μπαχαρικά
25. Τζήκας Χρυσοβαλάντης - Ρούχα

 

Επειδή υπάρχει ανάγκη κάλυψης των βασικών ειδών διατροφής και οι εκθέτες είναι λίγοι με δεδομένο ότι υπάρχει και επαρκής χώρος για την ανάπτυξη των ειδών γίνονται αποδεκτοί οι ανωτέρω για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.
 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Ζήνων Ζορζοβίλης

 

Πηγή :  velventos.gr

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ 
 
 
 
 
Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την 7/2021 απόφασή της (ΑΔΑ:ΨΩΛΦ46ΜΓΗΖ-ΘΨΩ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής: 
 
 
Εγκρίνει για την στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου Βελβεντού, που επλήγησαν από τον κορωνοϊό τα παρακάτω μέτρα:  
 
1.-Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων  που  διακόπτουν  τη  λειτουργία  τους  λόγω  των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 
2.-Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων  που  διακόπτουν  τη  λειτουργία τους  λόγω  των μέτρων αποτροπής της διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  από την  καταβολή των  τελών παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων.
 
3.- Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων  που  διακόπτουν  τη  λειτουργία  τους  λόγω  των μέτρων αποτροπής της διασποράς του  κορωνοϊού  COVID-19  από την  καταβολή  του  τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους.
 
4.-Πλήρη απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων για τα ξενοδοχεία/ καταλύματα για την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.
 
5.-Εισήγηση προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για πλήρη απαλλαγή μισθωμάτων   στο Κυλικείο του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου – Λυκείου Βελβεντού» για  το  διάστημα  που  αυτά  διακόπτουν  τη  λειτουργία  τους  λόγω  των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
6.-Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος «Γυμνασίου – Λυκείου Βελβεντού» της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σε   εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4735/20.
 
7.-Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων,  μη  επιβολή  προσαυξήσεων  για όλες τις ρυθμισμένες οφειλές οφειλετών του Δήμου και καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης.
 
8.-Μείωση 40% των ενοικίων στα εκμισθωμένα ακίνητα του Δήμου για όλη την περίοδο που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 
Η απαλλαγή ή μείωση αντίστοιχα θα γίνει, εφόσον υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά από το νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων:
 
1.-Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
 
2.-Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
 
3.-Αντίγραφο εξοφλημένου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για το διάστημα αναφοράς.
 
 
 
 
Πηγή :  velventos.gr

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Παιδιά & Έφηβοι στις ημέρες Covid-19»Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, του οποίου μέλος είναι ο Δήμος Βελβεντού μας κοινοποίησε την Προκήρυξη Προγράμματος Εκπαίδευσης με θέμα «Παιδιά & Έφηβοι στις ημέρες Covid-19» που διοργανώνει το  Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας/Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με τον φορέα Α.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΩΝ» και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

Για το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε  εδώ

 

Πηγή :  velventos.gr


 

Ώρα

ΚΑΙΡΟΣ

Overcast Clouds
12°C

Βελβεντός

Overcast Clouds Humidity: 43%
Wind: SW at 2.6 M/S
Scattered Clouds
2.4°C / 14°C
Overcast Clouds
3.8°C / 12.3°C
Overcast Clouds
5.9°C / 8.6°C
Broken Clouds
7.6°C / 15.9°C

Ημερολόγιο

April 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

    Copyright © 2015 - 2021    
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC